Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Lào chống thực dân Pháp trong 30 năm đầu

Xuất bản: 27/10/2021 - Cập nhật: 27/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Lào chống thực dân Pháp trong 30 năm đầu thế kỉ XX là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Lào chống thực dân Pháp trong 30 năm đầu thế kỉ XX là cuộc khởi nghĩa của Ong Kẹo và Com-ma-đam.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X