Cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Lào nổ ra từ năm 1901, tiếp diễn trong hơn 30 năm

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Lào nổ ra từ năm 1901, tiếp diễn trong hơn 30 năm đầu thế ki XX là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X