Chức năng Bookmark của trình duyệt web dùng để

Xuất bản: 02/11/2020 - Cập nhật: 27/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chức năng Bookmark của trình duyệt web dùng để:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chức năng Bookmark của trình duyệt web dùng để đánh dấu trang web trên trình duyệt.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Phần mềm nào sau đây không phải trình duyệt WEB?

Phần mềm Unikey không phải trình duyệt WEB. UniKey là chương trình gõ tiếng Việt phổ biến nhất trên Windows.

Nút Forward trên thanh công cụ của trình duyệt Web có tác dụng gì?

Nút Forward trên thanh công cụ của trình duyệt Web có tác dụng đi đến trang Web trước khi nhấp nút Back.

Nút Back trên thanh công cụ của trình duyệt Web có tác dụng gì?

Nút Back trên thanh công cụ của trình duyệt Web có tác dụng quay trở lại trang web trước đó.

Trình duyệt Web là:

Trình duyệt Web là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập đến các trang Web, tương tác với các máy chủ trong hệ thống WWW và các tài nguyên khác của Internet.

Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay:

Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW, truy cập các trang Web và khai thác các tài nguyên trên Internet. Một số trình duyệt Web phổ biến hiện nay như Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…

Phần mềm trình duyệt Web dùng để làm gì?

Phần mềm trình duyệt Web là một phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW, truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên Internet. Một số trình duyệt Web như: Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…

Nút Home trên thanh công cụ của trình duyệt Web có tác dụng gì?

Nút Home trên thanh công cụ của trình duyệt Web có tác dụng chuyển về trang nhà của bạn.

Đâu không phải là trình duyệt web?

Internet Browser không phải là trình duyệt web.

Bổ sung kiến thức:
- Internet Explorer là một dòng trình duyệt web giao diện đồ họa đã ngừng phát triển do Microsoft phát triển và là một thành phần của các hệ điều hành Microsoft Windows kể từ năm 1995.

Khi muốn lưu địa chỉ của một trang web yêu thích, bạn chọn mục nào trong thực đơn Favorites của trình duyệt web?

Khi muốn lưu địa chỉ của một trang web yêu thích, bạn chọn mục Add to Favorites trong thực đơn Favorites của trình duyệt web.

đề trắc nghiệm các môn đại cương học mới nhất

X