Cho hình vẽ sau:Đặc điểm nào sau đây thể hiện đúng nhất hình dạng của địa hình

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho hình vẽ sau:
Cho hình vẽ sau:Đặc điểm nào sau đây thể hiện đúng nhất hình dạng của địa hình hình ảnh
Đặc điểm nào sau đây thể hiện đúng nhất hình dạng của địa hình núi ở hình vẽ trên
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 5

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X