Cho các chiến lược chiến tranh của Mĩ thực hiện ở Việt Nam (1954-1975) 1. Chiến

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cho các chiến lược chiến tranh của Mĩ thực hiện ở Việt Nam (1954-1975)

1. Chiến tranh đặc biệt.

2. Việt Nam hóa chiến tranh.

3. Chiến tranh cục bộ.

Hãy sắp xếp các chiến lược trên theo đúng trình tự thời gian

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X