Cho 8,8 gam hỗn hợp 2 kim loại kế tiếp thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác

Xuất bản: 24/09/2020 - Cập nhật: 24/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho 8,8 gam hỗn hợp 2 kim loại kế tiếp thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 6,72 lít H2 (đktc). Hai kim loại đó là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Do axit dư
${n_{{H_2}}} = \,0,3\,mol$ → $A\, + \,{H_2}S{O_4}\, \to \,AS{O_4}\,\, + \,{H_2}$
→ ${n_A}\, = \,{n_{{H_2}}} = \,$ 0,3 mol → $A = \frac{{8,8}}{{0,3}} = \,29,33 \to \,{A_1} < \,29,33\, < \,{A_2}\, \to \,\left\{ \begin{array}{l}
Mg\\
Ca
\end{array} \right.$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X