Cho 15 gam amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,75M thu được

Xuất bản: 24/03/2023 - Cập nhật: 24/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho 15 gam amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,75M thu được dung dịch chứa 23,76 gam muối. Giá trị của V là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

nHCl = (m muối – mAmin)/36,5 = 0,24
→ Vdd HCl = 0,32 lít = 320 ml

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X