Chất X có công thức H2N-CH(CH3)-COOH. Tên gọi của X là

Xuất bản: 14/09/2020 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chất X có công thức H2N-CH(CH3)-COOH. Tên gọi của X là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chất X có công thức H2N-CH(CH3)-COOH. Tên gọi của X là alanin.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Dung dịch alanin (axit α-aminopropionic) không phản ứng được với chất nào sau đây?

Dung dịch alanin (axit α-aminopropionic) không phản ứng được với chất KNO3.

Công thức cấu tạo của alanin (Ala) là

Công thức cấu tạo của alanin (Ala) là CH3-CH(NH2)-COOH.

Alanin không phản ứng với chất nào sau đây?

Alanin không phản ứng với chất NaCl.
Các PTHH có thể xảy ra là:
C3H7NO2 + NaOH → H2NCH2CH2COONa + H2O
C3H7NO2 + CH3OH → C4H9NO2 + H2O
C3H7NO2 + HCl → C3H7NH3Cl + Cl2 + H2O

Dung dịch alanin (axit α-aminopropionic) phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

Dung dịch alanin (axit α-aminopropionic) phản ứng được với dung dịch NaOH

Alanin không phản ứng được với chất nào dưới đây?

Alanin không phản ứng được với nước brom

Alanin và anilin đều tác dụng với chất nào sau đây?

Alanin và anilin đều tác dụng với dung dịch HCl

Alanin có thành phần hóa học gồm các nguyên tố là

Alanin có thành phần hóa học gồm các nguyên tố là C, H, N, O.

Alanin có công thức là

Alanin có công thức là CH3CH(NH2)-COOH

Số nguyên tử cacbon trong một phân tử alanin là

Số nguyên tử cacbon trong một phân tử alanin là 3. Alanin có CTCT là C3H7NO2

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X