Chất nào sau đây có chứa vòng thơm?

Xuất bản: 14/09/2020 - Cập nhật: 14/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây có chứa vòng thơm?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chất có chứa vòng thơm là stiren.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X