Chất nào sau đây phản ứng với H2O sinh ra khí H2?

Xuất bản: 09/09/2020 - Cập nhật: 09/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây phản ứng với H2O sinh ra khí H2?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Na phản ứng với H2O sinh ra khí H2.
PTHH: 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X