Trắc nghiệm Toán 7 chương 2 bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Đề trắc nghiệm Toán lớp 7 bài 4 - Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch có đáp án

đáp án Trắc nghiệm Toán 7 chương 2 bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6B
Câu 2ACâu 7D
Câu 3CCâu 8B
Câu 4CCâu 9C
Câu 5CCâu 10C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X