Trắc nghiệm Tin học 8 bài 5 - có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 8 bài 5 (có đáp án): Từ bài toán đền chương trình đầy đủ nội dung lý thuyết và thực hành tin 8 bài 5

Câu 1. Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm mấy bước?
Câu 2. Thứ tự các bước giải bài toán trên máy tính:
Câu 3. Hãy cho biết kết quả sau khi thực hiện thuật toán sau:
Bước 1. Tam←x;
Bước 2. x←y;
Bước 3. y← tam;
Câu 4. Hãy xác đinh bài toán sau: "Tìm số lớn nhất trong dãy n số tự nhiên cho trước"?
Câu 5. Hãy chọn phát biểu Đúng:
Câu 6. Hãy chọn phát biểu Sai?
Câu 7. Xác định bài toán: “ kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay không? ”
Câu 8. Thuật toán là:
Câu 9. Mô tả thuật toán là:
Câu 10. Mô tả thuật toán pha trà mời khách
+ B1: Tráng ấm, chén bằng nước sôi
+ B2: Rót nước sôi vào ấm và đợi khoảng 3 đến 4 phút.
+ B3: Cho trà vào ấm
+ B4: Rót trà ra chén để mời khách.
Câu 11. Trong tin học, Bài toán là gì?

đáp án Trắc nghiệm Tin học 8 bài 5: Từ bài toán đền chương trình

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 7A
Câu 2BCâu 8A
Câu 3BCâu 9A
Câu 4ACâu 10B
Câu 5BCâu 11A
Câu 6D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X