Trong tin học, Bài toán là gì?

Xuất bản: 29/09/2023 - Cập nhật: 29/09/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Trong tin học, Bài toán là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong tin học, Bài toán là 1 công việc hay 1 nhiệm vụ cần được giải quyết. 
- Xác định bài toán là đi xác định điều kiện cho trước và xác định kết quả cần thu được.
- Các yếu tố của một bài toán:
+ Input: Thông tin đã biết, thông tin đưa vào máy tính.
+ Output: Thông tin cần tìm, thông tin lấy ra từ máy tính.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 8 mới nhất

X