Trắc nghiệm sử 6 bài 9: Hi Lạp và La Mã cổ đại

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6 bài 9 giúp các em ôn tập và nắm vũng kiến thức bài học Hi Lạp và La Mã cổ đại

Câu 1. I-ta-li-a là nơi khởi sinh nền văn minh nào?
Câu 2. Các nhà nước thành bang ở Hy Lạp cổ đại đều là nền
Câu 3. Năm 27 TCN, ai là người nắm mọi quyền hành ở La Mã?
Câu 4. Ai không phải là nhà khoa học nổi tiếng ở Hi Lạp thời cổ đại?
Câu 5. Đâu không phải đặc điểm của các thành bang ở Hy Lạp cổ đại?
Câu 6. Tổ chức chính trị nào có vai trò bầu và cử ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc ở A-ten?
Câu 7. Đại hội nhân dân ở A-ten có vai trò gì?
Câu 8. Lãnh thổ của đế quốc La Mã vào khoảng thế kỉ II
Câu 9. Ốc-ta-viu-xơ có vai trò như thế nào trong nhà nước La Mã cổ đại?
Câu 10. Đại hội nhân dân ở La Mã cổ đại có vai trò gì?
Câu 11. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội Hy Lạp và La Mã cổ đại là
Câu 12. Cuộc đấu tranh nào là minh chứng điển hình về sự phản kháng của nô lệ đối với chủ nô ở các quốc gia cổ đại phương Tây?
Câu 13. Ở nhà nước La Mã cổ đại, mọi quyền hành nằm trong tay
Câu 14. Cư dân quốc gia cổ đại nào đã sáng tạo ra dương lịch?
Câu 15. Nền tảng kinh tế của các quốc gia Hy Lạp và La Mã cổ đại là ?
Câu 16. Nô lệ trong xã hội Hy Lạp và La Mã cổ đại không mang đặc điểm nào sau đây?
Câu 17. Nội dung nào sau đây không phải điểm khác biệt cơ bản giữa các quốc gia cổ đại phương Đông (Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ) với phương Tây (Hy Lạp và La Mã)?

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 9: Hi Lạp và La Mã cổ đại

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 10C
Câu 2ACâu 11A
Câu 3ACâu 12C
Câu 4DCâu 13A
Câu 5DCâu 14A
Câu 6ACâu 15D
Câu 7ACâu 16D
Câu 8ACâu 17D
Câu 9A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X