Trắc nghiệm sử 6 bài 7: Ấn Độ cổ đại

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6 bài 7 giúp các em ôn tập và nắm vũng kiến thức bài học Ấn Độ cổ đại

Câu 1. Những đồng bằng ở phía tây và phía đông Ấn Độ được bồi đắp bởi phù sa sông
Câu 2. Điều kiện tự nhiên ở lưu vực sông Ấn và sông Hằng thuận lợi cho Ấn Độ phát triển kinh tế
Câu 3. Con sông gắn liền với nên văn hóa khởi nguồn của Ấn Độ là sông
Câu 4. Khoảng giữa thiên niên kỉ III TCN, tộc người nào đã sinh sống ở lưu vực sông Ấn?
Câu 5. Khoảng giữa thiên niên kỉ II TCN, tộc người nào đã tràn vào miền Bắc Ấn Độ?
Câu 6. Sau khi vào Ấn Độ, người A-ri-a đã thiết lập chế độ
Câu 7. Chế độ đẳng cấp Vác-na là gì?
Câu 8. Theo chế độ đẳng cấp Vác-na, xã hội Ấn Độ cổ đại có mấy đẳng cấp?
Câu 9. Đẳng cấp đứng đầu trong xã hội Ấn Độ cổ đại là
Câu 10. Trong xã hội Ấn Độ cổ đại, ai thuộc đẳng cấp Bra-man?
Câu 11. Những người thấp kém trong xã hội Ấn Độ cổ đại thuộc đẳng cấp
Câu 12. Sắp xếp các đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại theo chiều từ trên xuống dưới.
Câu 13. Chữ viết nào được sử dụng phổ biến nhất ở Ấn Độ cổ đại?
Câu 14. Cư dân ở quốc gia cổ đại nào dưới đây đã sáng tạo ra chữ số 0?
Câu 15. Ấn Độ là quê hương của tôn giáo những nào dưới đây?
Câu 16. Quốc gia cổ đại nào là nơi khởi phát của Phật giáo?
Câu 17. Theo lịch của người Ấn cổ đại, sau bao nhiêu năm sẽ có một tháng nhuận?

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 7: Ấn Độ cổ đại

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 10A
Câu 2BCâu 11D
Câu 3ACâu 12A
Câu 4CCâu 13A
Câu 5ACâu 14D
Câu 6CCâu 15A
Câu 7ACâu 16A
Câu 8DCâu 17D
Câu 9A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X