Trắc nghiệm sử 6 bài 6: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6 bài 6 giúp các em ôn tập và nắm vũng kiến thức bài học Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

Câu 1. Ở Ai Cập, người đứng đầu nhà nước được gọi là

A. Pha-ra-ông.

B. En-xi.

C. Thiên tử.

D. Thiên hoàng.

Câu 4. Quốc gia Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại được xây dựng trên nền tảng kinh tế

A. nông nghiệp trồng lúa nước.

B. thủ công nghiệp và thương nghiệp.

C. mậu dịch hàng hải quốc tế.

D. thủ công nghiệp hàng hóa.

Câu 6. Các quốc gia Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại ra đời vào khoảng

A. thiên niên kỉ IV TCN.

B. thiên niên kỉ III TCN.

C. thế kỉ IV TCN.

D. thế kỉ III TCN.

Câu 7. Người Lưỡng Hà dựa vào đâu để làm ra lịch?

A. Sự chuyển động của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

B. Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh mình.

C. Quan sát mực nước sông lên, xuống theo mùa.

D. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

Câu 8. Nhà nước Lưỡng Hà cổ đại được hình thành trên lưu vực sông

A. Nin.

B. Trường Giang và Hoàng Hà.

C. Ti-grơ và Ơ-phrát.

D. Hằng và Ấn.

Câu 9. Cư dân Ai Cập cổ đại viết chữ trên

A. đất sét.

B. mai rùa.

C. thẻ tre.

D. giấy Pa-pi-rút.

Câu 10. Cư dân Lưỡng Hà cổ đại viết chữ trên

A. đất sét.

B. mai rùa.

C. thẻ tre.

D. giấy Pa-pi-rút.

Câu 11. Công trình nào dưới đây là một trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại?

A. Tượng Nhân sư ở Ai Cập.

B. Thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà.

C. Cổng I-sơ-ta ở Lưỡng Hà.

D. Khu lăng mộ Gi-za ở Ai Cập.

Câu 12. Công trình nào của cư dân Lưỡng Hà cổ đại được công nhận là kỳ quan thế giới cổ đại?

A. Tượng Nhân sư.

B. Vườn treo Ba-bi-lon.

C. Cổng I-sơ-ta.

D. Khu lăng mộ Gi-za.

Câu 14. Tại sao ngành kinh tế nông nghiệp phát triển sớm và mạnh ở hai quốc gia Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại?

A. Được các con sông lớn bồi đắp phù sa, tạo nên những đồng bằng màu mỡ.

B. Địa hình chia cắt, những vùng đồng bằng nhỏ và hẹp.

C. Giáp Địa Trung Hải và vịnh Ba Tư cung cấp nguồn nước tưới dồi dào.

D. Các Pha-ra-ông và En-xi đưa ra những chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp.

Câu 15. Lịch ra đời sớm ở Ai Cập và Lưỡng Hà vì yêu cầu

A. phục vụ sản xuất nông nghiệp.

B. phục vụ việc chiêm tinh, bói toán.

C. phục vụ yêu cầu học tập.

D. thống nhất các ngày tế lễ trong cả nước.

Câu 16. Tại sao người Ai Cập giỏi về hình học?

A. Phải đo lại ruộng đất và xây dựng các công trình đền tháp.

B. Phải phân chia ruộng đất cho nông dân.

C. Phải xây dựng các công trình kiến trúc.

D. Phải xây dựng các công trình thủy lợi.

Câu 17. Các công trình kiến trúc ở Ai Cập và Lưỡng Hà thường đồ sộ vì muốn thể hiện

A. sức mạnh của đất nước.

B. sức mạnh của thần thánh.

C. sức mạnh và uy quyền của nhà vua.

D. tình đoàn kết dân tộc.

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 6: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 10A
Câu 2BCâu 11D
Câu 3ACâu 12B
Câu 4ACâu 13A
Câu 5CCâu 14A
Câu 6ACâu 15A
Câu 7ACâu 16A
Câu 8CCâu 17C
Câu 9D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X