Trắc nghiệm sử 6 bài 4: Xã hội nguyên thủy

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6 bài 4 giúp các em ôn tập và nắm vũng kiến thức bài học Xã hội nguyên thủy

Câu 1. So với Người tối cổ, Người tinh khôn đã biết
Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng đặc điểm của Người tinh khôn?
Câu 3. Đặc điểm cơ bản của chế độ thị tộc là gì?
Câu 4. Người tối cổ đã làm gì để sử dụng công cụ lao động bằng đá có hiệu quả hơn?
Câu 5. Tổ chức xã hội của Người tối cổ có điểm nổi bật là sống thành?
Câu 6. Thành tựu về vật chất quan trọng đầu tiên của người nguyên thủy là
Câu 7. Đời sống vật chất của người nguyên thủy thể hiện ở các mặt
Câu 8. Trên đất nước Việt Nam, dấu vết nền nông nghiệp sơ khai được phát hiện ở nền văn hóa
Câu 9. Bộ lạc là tổ chức xã hội gồm
Câu 10. Đứng đầu bộ lạc là
Câu 11. Đứng đầu thị tộc là
Câu 12. Tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là
Câu 13. Mỗi loài động vật, thực vật, hiện tượng tự nhiên được thị tộc tôn sùng gọi là
Câu 14. Động lực chủ yếu nào dẫn đến quá trình chuyển biến từ vượn thành người?
Câu 15. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những bức tranh của người nguyên thủy vẽ trên
Câu 16. Ý không phản ánh đúng khái niệm bộ lạc là 

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 4: Xã hội nguyên thủy

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 9C
Câu 2BCâu 10D
Câu 3BCâu 11A
Câu 4BCâu 12C
Câu 5CCâu 13A
Câu 6ACâu 14A
Câu 7BCâu 15A
Câu 8ACâu 16D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X