Trắc nghiệm sử 6 bài 2: Thời gian trong lịch sử

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6 bài 2 giúp các em ôn tập và nắm vũng kiến thức bài học Thời gian trong lịch sử

Câu 1. Để tính thời gian, con người dựa vào điều gì?

A. Ánh sáng của Mặt Trời.

B. Di chuyển của Mặt Trời, Mặt Trăng.

C. Mực nước sông hàng năm.

D. Thời tiết mỗi mùa.

Câu 2. Âm lịch được tính dựa vào sự di chuyển của

A. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

C. Trái Đất quay quanh chính nó.

D. các vì sao.

Câu 3. Một thiên niên kỉ gồm

A. 100 năm.

B. 1000 năm.

C. 10 năm.

D. 2000 năm.

Câu 7. Công lịch là dùng lịch chung ở

A. châu Âu.

B. châu Á.

C. châu Mĩ.

D. trên thế giới.

Câu 8. Theo Công lịch thì 1 năm có

A. 365 ngày chia thành 12 tháng.

B. 366 ngày chia thành 12 tiếng.

C. 365 ngày chia thành 13 tháng.

D. 366 ngày chia thành 13 tháng.

Câu 10. Theo Công lịch, 1000 năm được gọi là một

A. thập kỉ.

B. thế kỉ.

C. thiên niên kỉ.

D. kỉ nguyên.

Câu 12. Một trong những nguyên tắc cơ bản quan trọng trong việc tìm hiểu và học tập lịch sử là xác định

A. không gian diễn ra các sự kiện.

B. chủ thể của sự kiện đã diễn ra.

C. mối quan hệ giữa các sự kiện.

D. thời gian xảy ra các sự kiện.

Câu 13. Theo tương truyền, năm đầu tiên của Công nguyên là năm

A. Đức Phật ra đời.

B. Chúa Giê-su ra đời.

C. Chúa Giê-su qua đời.

D. nguyệt thực toàn phần.

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 2: Thời gian trong lịch sử

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 8A
Câu 2ACâu 9B
Câu 3ACâu 10C
Câu 4ACâu 11C
Câu 5CCâu 12D
Câu 6BCâu 13B
Câu 7DCâu 14D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X