Trắc nghiệm sử 6 bài 2: Thời gian trong lịch sử

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6 bài 2 giúp các em ôn tập và nắm vũng kiến thức bài học Thời gian trong lịch sử

Câu 1. Để tính thời gian, con người dựa vào điều gì?
Câu 2. Âm lịch được tính dựa vào sự di chuyển của
Câu 3. Một thiên niên kỉ gồm
Câu 4. Năm 201 thuộc thế kỉ thứ mấy?
Câu 5. Từ khi nước Âu Lạc bị Triệu Đà xâm chiếm vào năm 179 TCN đến nay (2021) là bao nhiêu năm?
Câu 6. Một bình gốm được chôn dưới đất năm 1885 TCN. Theo cách tính của các nhà khảo cổ học, bình gốm đó đã nằm dưới đất 3877 năm. Hỏi người ta phát hiện bình gốm vào năm nào?
Câu 7. Công lịch là dùng lịch chung ở
Câu 8. Theo Công lịch thì 1 năm có
Câu 9. Dựa vào sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời, con người đã sáng tạo ra loại lịch nào?
Câu 10. Theo Công lịch, 1000 năm được gọi là một
Câu 11. Theo Công lịch, chu kì bao nhiêu năm thì có một năm nhuận?
Câu 12. Một trong những nguyên tắc cơ bản quan trọng trong việc tìm hiểu và học tập lịch sử là xác định
Câu 13. Theo tương truyền, năm đầu tiên của Công nguyên là năm
Câu 14. Cho sự kiện sau: Bính Thìn - Thuận Thiên năm thứ 7 (1016): nhà Tống phong cho vua Lý Thái Tổ làm Nam Bình Vương. Hãy tính khoảng cách thời gian (theo thế kỉ và theo năm) của sự kiện trên so với năm nay (2021).

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 2: Thời gian trong lịch sử

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 8A
Câu 2ACâu 9B
Câu 3ACâu 10C
Câu 4ACâu 11C
Câu 5CCâu 12D
Câu 6BCâu 13B
Câu 7DCâu 14D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X