Trắc nghiệm Sinh 7 bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Đề trắc nghiệm Sinh 7 bài 6 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững nội dung kiến thức bài Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Câu 1. Bào xác của trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường nào
Câu 2. Nhóm động vật nguyên sinh nào dưới đây có chân giả?
Câu 3. Trong điều kiện tự nhiên, bào xác trùng kiết lị có khả năng tồn tại trong bao lâu?
Câu 4. Trùng sốt rét lây nhiễm sang cơ thể người qua vật chủ trung gian nào?
Câu 5. Vật chủ trung gian thường thấy của trùng kiết lị là gì?
Câu 6. Dưới đây là các giai đoạn kí sinh của trùng sốt rét trong hồng cầu người:
(1): Trùng sốt rét sử dụng hết chất nguyên sinh trong hồng cầu, sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới.
(2): Trùng sốt rét chui vào kí sinh ở hồng cầu.
(3) : Trùng sốt rét phá vỡ hồng cầu để chui ra ngoài tiếp tục vòng đời kí sinh mới.Hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo trình tự hợp lí.
Câu 7. Vị trí kí sinh của trùng kiết kị trong cơ thể người là
Câu 8. Trong các biện pháp sau, biện pháp nào giúp chúng ta phòng tránh được bênh kiết lị?
Câu 9. Các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét là:1. Ăn uống hợp vệ sinh.2. Mắc màn khi ngủ.3. Rửa tay sạch trước khi ăn.4. Giữ vệ sinh nơi ở, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh.Phương án đúng là
Câu 10. Vị trí kí sinh của trùng kiết lị trong cơ thể người là
Câu 11. Vật chủ trung gian thường thấy của trùng kiết lị là gì?
Câu 12. Trong những đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm có ở trùng kiết lị?
1. Đơn bào, dị dưỡng.
2. Di chuyển bằng lông hoặc roi.
3. Có hình dạng cố định.
4. Di chuyển bằng chân giả.
5. Có đời sống kí sinh.
6. Di chuyển tích cực.
Câu 13. Trong các biện pháp sau, biên pháp nào giúp chúng ta phòng tránh được bệnh kiết lị?
Câu 14. Dưới đây là các giai đoạn kí sinh của trùng sốt rét trong hồng cầu người: (1): Trùng sốt rét sử dụng hết chất nguyên sinh trong hồng cầu, sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới. (2): Trùng sốt rét chui vào kí sinh ở hồng cầu. (3) : Trùng sốt rét phá vỡ hồng cầu để chui ra ngoài tiếp tục vòng đời kí sinh mới. Hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo trình tự hợp lí.
Câu 15. Trong các phương pháp sau, phương pháp nào được dùng để phòng chống bệnh sốt rét? 1. Ăn uống hợp vệ sinh. 2. Mắc màn khi ngủ. 3. Rửa tay sạch trước khi ăn. 4. Giữ vệ sinh nơi ở, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh. Phương án đúng là
Câu 16. Trong việc phòng bệnh sốt rét, người ta muốn hạn chế sự sinh trưởng của bọ gậy (lăng quăng hoặc cung quăng) bằng cách nào?
Câu 17. Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây
Câu 18. Hình thức dinh dưỡng của trùng kiết lị là
Câu 19. Ở ngoài tự nhiên trùng kiết lị tồn tại ở dạng
Câu 20. Trùng kiết lị lây nhiễm vào cơ thể người qua con đường
Câu 21. So với kích thước của hồng cầu, thì trùng kiết lị có kích thước
Câu 22. Vật trung gian truyền trùng sốt rét cho con người là
Câu 23. Trùng sốt rét lây nhiễm qua đường
Câu 24. Trùng sốt rét không thích nghi kí sinh ở
Câu 25. Trùng sốt rét di chuyển bằng cơ quan nào
Câu 26. Các động vật nguyên sinh sống kí sinh là

đáp án Trắc nghiệm Sinh 7 bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14A
Câu 2DCâu 15C
Câu 3CCâu 16D
Câu 4ACâu 17A
Câu 5DCâu 18A
Câu 6ACâu 19A
Câu 7DCâu 20B
Câu 8DCâu 21A
Câu 9CCâu 22B
Câu 10DCâu 23C
Câu 11DCâu 24D
Câu 12ACâu 25D
Câu 13DCâu 26C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X