Trắc nghiệm Sinh 7 bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

Đề trắc nghiệm Sinh 7 bài 14 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững nội dung kiến thức bài Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

Câu 1. Loài nào sau đây không thuộc ngành giun tròn
Câu 2. Giun tròn chủ yếu sống
Câu 3. Giun kim sống kí sinh ở đâu trong cơ thể
Câu 4. Giun kim xâm nhập vào cơ thể người qua con đường
Câu 5. Giun tròn có khoảng bao nhiêu loài
Câu 6. Giun rễ lúa kí sinh ở:
Câu 7. Đặc điểm chung của ngành giun tròn là
Câu 8. Đặc điểm của giun tròn khác với giun dẹp là
Câu 9. Giun móc câu xâm nhập vào cơ thể người qua
Câu 10. Tác hại của giun móc câu đối với cơ thể người
Câu 11. Giun kim đẻ trứng ở
Câu 12. Phát biểu nào sau đây về giun tròn là sai?
Câu 13. Tập hợp nào sau đây gồm các đại diện của ngành Giun tròn?
Câu 14. Giun kim khép kín được vòng đời do thói quen nào ở trẻ em?
Câu 15. Có bao nhiêu biện pháp phòng chống giun kí sinh trong cơ thể người trong số những biện pháp dưới đây? 1. Uống thuốc tẩy giun định kì. 2. Không đi chân không ở những vùng nghi nhiễm giun. 3. Không dùng phân tươi bón ruộng. 4. Rửa rau quả sạch trước khi ăn và chế biến. 5. Rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Số ý đúng là
Câu 16. Vì sao tỉ lệ mắc giun đũa ở nước ta còn ở mức cao?
Câu 17. Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các giun tròn?
Câu 18. Đặc điểm nào sau đây không có ở các đại diện của ngành Giun tròn?
Câu 19. Vai trò của lớp cuticun đối với giun tròn là
Câu 20. Trong các đặc điểm sau, đâu là điểm khác nhau giữa sán lá gan và giun đũa?
Câu 21. Có bao nhiêu biện pháp phòng chống giun kí sinh trong cơ thể người trong số những biện pháp dưới đây?
1. Uống thuốc tẩy giun định kì.
2. Không đi chân không ở những vùng nghi nhiễm giun.3. Không dùng phân tươi bón ruộng.
4. Rửa rau quả sạch trước khi ăn và chế biến.
5. Rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
Số ý đúng là
Câu 22. Tập hợp nào sau đây gồm các đại diện của ngành Giun tròn?
Câu 23. Đặc điểm nào sau đây không có ở các đại diện của ngành Giun tròn?
Câu 24. Vì sao tỉ lệ mắc giun đũa ở nước ta còn ở mức cao?
Câu 25. Loài giun nào gây ra bệnh chân voi ở người?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 7 bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14C
Câu 2DCâu 15A
Câu 3ACâu 16D
Câu 4ACâu 17B
Câu 5CCâu 18C
Câu 6CCâu 19D
Câu 7DCâu 20B
Câu 8DCâu 21A
Câu 9ACâu 22B
Câu 10DCâu 23C
Câu 11CCâu 24D
Câu 12DCâu 25B
Câu 13B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X