Trắc nghiệm Sinh 11 bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Đề trắc nghiệm Sinh 11 bài 38 có đáp án: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Câu 1. Nhân tố bên trong quan trọng điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là:
Câu 2. Những yếu tố nào sau đây là yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật?
Câu 3. Sự sinh trưởng của động vật có xương sống được điều hòa bởi các hoocmôn là
Câu 4. Các hormone ảnh hưởng chủ yếu lên sự sinh trưởng của động vật có xương sống là
Câu 5. Hormone sinh trưởng (GH) được sản sinh ra ở:
Câu 6. Ở động vật có xương sống, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ
Câu 7. Hormone sinh trưởng có vai trò:
Câu 8. Hormone sinh trưởng có vai trò:
Câu 9. Nói về hormone sinh trưởng GH điều nào không đúng ?
Câu 10. Nói về hormone sinh trưởng GH điều nào đúng ?
Câu 11. Tuyến yên sản sinh ra các hormone
Câu 12. Tuyến yên sản sinh ra các hormone:
Câu 13. Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hormone sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả
Câu 14. Ở người trưởng thành nếu GH được tiết quả nhiều sẽ
Câu 15. Tirôxin được sản sinh ra ở:
Câu 16. Hoocmôn tirôxin do:
Câu 17. Tirôxin có tác dụng
Câu 18. Tác dụng sinh lí của hoocmôn tirôxin là
Câu 19. Ở trẻ em, hiện tượng thiểu năng tuyến giáp thường dẫn đến những hậu quả nào dưới đây:
I. Trẻ mới sinh thiếu tiroxin sẽ dẫn tới chậm phát triển trí tuệ (đần độn).
II. Chậm lớn (hoặc ngừng lớn), chịu lạnh kém.
III. Vàng da kéo dài, nước tiểu, mồ hôi có màu vàng.
IV. Không hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thử cấp.
Câu 20. Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là:
Câu 21. Không dùng muối iot cho trẻ em khi có biểu hiện
Câu 22. Khi thức ăn, nước uống bị thiếu iôt thì trẻ em sẽ có biểu hiện
Câu 23. Cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc sẽ gây hậu quả gì ?
Câu 24. Đề tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình biến thái của ếch, người ta làm thí nghiệm cho thêm hormone tiroxin của tuyến giáp vào môi trường nuôi nòng nọc thì thấy những con nòng nọc này nhanh chóng biến thành những con ếch bé xíu. Có thể kết luận là
Câu 25. Testostêrôn được sinh sản ra ở:
Câu 26. Hoocmôn Testostêron do:
Câu 27. Testosterone có vai trò
Câu 28. Testostêrôn có vai trò:
Câu 29. Để nuôi gà trống thịt người ta thường "thiến" (cắt bỏ tinh hoàn) chúng ở giai đoạn còn non nhằm mục đích
Câu 30. Gà trống sau khi bị thiến thường không có đặc điểm
Câu 31. Ơstrôgen được sinh ra ở
Câu 32. Hooc môn Ơstrôgen do
Câu 33. Ơstrôgen có vai trò:
Câu 34. Đặc điểm nào đây không thuộc tác dụng của ơstrogen ?
Câu 35. Ecđixơn được sinh ra ở:
Câu 36. Hoocmon ecđixơn ở động vật không xương sống được sinh ra ở:
Câu 37. Ecđixơn có tác dụng:
Câu 38. Sâu không biến được thành nhộng và bướm là do thiếu hoocmon
Câu 39. Trong quá trình biến thái của côn trùng, hormone ecdixon có tác động vào giai đoạn nào?
Câu 40. Nếu hormone ecdixon tiết ra quá nhiều thì sinh trưởng và phát triển ở ong sẽ?
Câu 41. Juvenin được sinh ra ở:
Câu 42. Hoocmon juvenin ở động vật không xương sống được sinh ra ở:
Câu 43. Juvenin có tác dụng
Câu 44. Juvenin có tác dụng:
Câu 45. Nếu hormone juvenin tiết ra quá nhiều thì sinh trưởng và phát triển ở ong sẽ
Câu 46. Trong quá trình biến thái của côn trùng, hormone juvenin có tác động vào giai đoạn nào?
Câu 47. Thể vàng sản sinh ra hormone:
Câu 48. Hormone có vai trò duy trì niêm mạc dạ con dày, xốp đồng thời ức chế tuyến yên tiết FSH và LH là:
Câu 49. Trong cơ chế điều hòa sinh trứng ở người, vùng dưới đồi tiết GnRH kích thích tuyến yên tiết các hoocmon FSH và LH có tác dụng kích thích buồng trứng làm cho trứng chín và rụng tạo thể vàng. Thể vàng tiết ra hoocmon progesterol và ơstrogen làm cho niêm mạc tử cung phát triển dày lên. Một trong những biện pháp tránh thai hiệu quả là uống thuốc tránh thai để ngăn trứng chín và rụng, viên thuốc tránh thai chứa loại hoocmon nào dưới đây?
Câu 50. Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí?
Câu 51. Hai loại hooc môn điều hòa sự tạo thành các tính trạng sinh dục phụ thứ cấp là:

đáp án Trắc nghiệm Sinh 11 bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 27A
Câu 2ACâu 28D
Câu 3DCâu 29D
Câu 4ACâu 30A
Câu 5CCâu 31B
Câu 6DCâu 32D
Câu 7ACâu 33C
Câu 8DCâu 34A
Câu 9BCâu 35B
Câu 10DCâu 36C
Câu 11ACâu 37C
Câu 12DCâu 38A
Câu 13CCâu 39B
Câu 14BCâu 40B
Câu 15ACâu 41D
Câu 16BCâu 42A
Câu 17BCâu 43B
Câu 18CCâu 44D
Câu 19ACâu 45A
Câu 20DCâu 46B
Câu 21CCâu 47D
Câu 22ACâu 48C
Câu 23CCâu 49D
Câu 24CCâu 50A
Câu 25CCâu 51B
Câu 26D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X