Trắc nghiệm vật lý 10 bài 4: Sự rơi tự do

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 4: Sự rơi tự do có đáp án

Câu 1. Chuyển động rơi tự do là:

A. là sự rơi của các vật chịu tác dụng của các lực trong đó trọng lực có giá trị nhỏ nhất

B. là sự rơi của các vật chịu tác dụng của các lực trong đó trọng lực lớn nhất

C. là sự rơi của các vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực

D. là sự rơi của các vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi

Câu 2. Chuyển động rơi tự do là sự rơi của các vật khi chịu tác dụng của

A. lực đàn hồi

B. lực ma sát

C. trọng lực

D. các lực trong đó trọng lực có giá trị lớn nhất

Câu 3. Chọn phương án sai. Chuyển động rơi tự do có:

A. Phương thẳng đứng

B. Chiều từ trên xuống dưới

C. Là chuyển động thẳng chậm dần đều

D. Chỉ chịu tác dụng của trọng lực

Câu 4. Chọn câu sai trong các câu sau đây:

A. Sự rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều

B. Trong chân không, vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ

C. Quỹ đạo của vật rơi tự do là đường thẳng

D. Gia tốc rơi tự do giảm từ địa cực đến xích đạo

Câu 5. Câu nào sau đây nói về sự rơi là đúng?

A. Khi không có sức cản, vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ.

B. Ở cùng một nơi, mọi vật rơi tự do có cùng gia tốc.

C. Khi rơi tự do, vật nào ở độ cao hơn sẽ rơi với gia tốc lớn hơn.

D. Vận tốc của vật chạm đất, không phụ thuộc vào độ cao của vật khi rơi.

Câu 6. Ở một nơi trên trái đất (tức ở một vĩ độ xác định) thời gian rơi tự do của một vật phụ thuộc vào:

A. Khối lượng của vật.

B. Kích thước của vật.

C. Độ cao của vật.

D. Cả 3 yếu tố.

Câu 7. Quãng đường của vật rơi tự do tỉ lệ với thời gian theo

A. hàm bậc 2

B. hàm bậc nhất

C. không phụ thuộc vào thời gian

D. hàm căn bậc 2

Câu 8. Chọn câu sai trong các câu sau :

A. Lực tác dụng vào vật rơi tự do là lực hút của trái đất.

B. Tại mọi nơi trên Trái Đất, vật rơi với gia tốc như nhau.

C. Vật rơi tự do chuyển động theo phương thẳng đứng.

D. Chuyển động của vật rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Câu 9. Chọn câu đúng trong các câu sau :

A. Lực tác dụng vào vật rơi tự do là lực hấp dẫn của Mặt trời

B. Tại mọi nơi trên Trái Đất, vật rơi với gia tốc như nhau.

C. Vật rơi tự do chuyển động theo phương thẳng đứng.

D. Chuyển động của vật rơi tự do là chuyển động thẳng đều.

Câu 10. Chọn câu đúng trong các câu sau :

A. Trong không khí vật nặng sẽ rơi nhanh hơn vật nhẹ.

B. Trong chân không vật nặng sẽ rơi nhanh hơn vật nhẹ.

C. Sức cản của không khí là nguyên nhân làm cho các vật rơi trong không khí nhanh chậm khác nhau.

D. Ở cùng một nơi trên Trái Đấtvật nặng sẽ rơi với gia tốc lớn hơn vật nhẹ.

Câu 11. Chọn câu sai trong các câu sau:

A. Trong không khí, vật nào có lực cản nhỏ hơn sẽ rơi nhanh hơn

B. Trong chân không, các vật nặng nhẹ rơi như nhau

C. Sức cản của không khí là nguyên nhân làm cho các vật rơi trong không khí nhanh chậm khác nhau.

D. Ở cùng một nơi trên Trái Đấtvật nặng sẽ rơi với gia tốc lớn hơn vật nhẹ.

Câu 12. Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi như chuyển động rơi tự do?

A. Một vận động viên nhảy dù đang rơi khi dù đã mở.

B. Một viên gạch rơi từ độ cao 3 m xuống đất.

C. Một chiếc thang máy đang chuy&ecirecirc;̉n động đi xuống.

D. Một chiếc lá đang rơi.

Câu 13. Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi như chuyển động rơi tự do?

A. Một hòn đá rơi từ độ cao cách mặt đất 1m

B. Một chiếc lông chim đang rơi

C. Viên phấn được thả rơi từ độ cao bằng mặt bàn.

D. Một viên gạch rơi từ độ cao 3 m xuống đất.

Câu 14. Khi loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì các vật sẽ rơi:

A. Thẳng đều

B. Thẳng chậm dần đều

C. Thẳng nhanh dần đều

D. Tròn đều

Câu 15. Trường hợp nào sau đây vât chuyển động thẳng nhanh dần đều

A. Kim giờ đồng hồ

B. Hòn đá rơi từ độ cao 1m

C. Người nhảy dù đang rơi trong trạng thái bung dù

D. Chiếc lá rơi lìa cành

Câu 17. Câu nào sau đây nói về sự rơi là đúng?

A. Khi không có sức cản, vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ.

B. Ở cùng một nơi, mọi vật rơi tự do có cùng gia tốc

C. Khi rơi tự do, vật nào ở độ cao hơn sẽ rơi với gia tốc lớn hơn.

D. Vận tốc của vật chạm đất, không phụ thuộc vào độ cao của vật khi rơi.

Câu 18. Câu nào sau đây nói về sự rơi là sai?

A. Khi không có sức cản, vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ.

B. Ở cùng một nơi, mọi vật rơi tự do có cùng gia tốc.

C. Quỹ đạo của vật rơi tự do là đường thẳng

D. Vận tốc chạm đất của vật rơi tự do không phụ thuộc vào độ cao của vật khi rơi.

Câu 29. Hai viên bi được thả rơi tự do từ cùng một độ cao, nhưng bi A rơi trước bi B một khoảng thời gian Δt = 0,5 s. Ngay sau khi viên bi B rơi xuống và trước khi bi A chạm đất thì

A. khoảng cách giữa hai bi tăng lên

B. khoảng cách giữa hai bi giảm đi

C. khoảng cách giữa hai bi không đổi

D. ban đầu khoảng cách giữa hai bi tăng lên, sau đó giảm đi

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 4: Sự rơi tự do

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 19A
Câu 2CCâu 20D
Câu 3CCâu 21D
Câu 4BCâu 22A
Câu 5BCâu 23A
Câu 6CCâu 24B
Câu 7ACâu 25C
Câu 8BCâu 26C
Câu 9CCâu 27B
Câu 10CCâu 28A
Câu 11DCâu 29A
Câu 12BCâu 30C
Câu 13BCâu 31D
Câu 14CCâu 32C
Câu 15BCâu 33A
Câu 16CCâu 34B
Câu 17BCâu 35B
Câu 18D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X