Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 44 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 44 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 44 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Cấu tạo động cơ điện một pha gồm mấy bộ phận chính?
Câu 2. Cấu tạo stato có:
Câu 3. Cấu tạo roto gồm mấy phần?
Câu 4. Số liệu kĩ thuật của động cơ điện một pha có:
Câu 5. Ưu điểm của động cơ điện một pha là:
Câu 6. Khi sử dụng động cơ điện một pha cần lưu ý:
Câu 7. Cấu tạo quạt điện gồm mấy phần chính?
Câu 8. Có mấy loại quạt điện?
Câu 9. Cấu tạo máy bơm nước có:
Câu 10. Phần bơm của máy bơm nước có mấy bộ phận chính?

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 44: Đồ dùng loại điện ơ quạt điện, máy bơm nước

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2CCâu 7C
Câu 3BCâu 8D
Câu 4CCâu 9C
Câu 5DCâu 10C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X