Trắc nghiệm chi tiết máy đề số 2 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm chi tiết máy đề số 2 có đáp dành cho các bạn sinh viên khối ngành Kỹ thuật tham khảo và ôn tập kiến thức đã học.

Câu 1. Nhược điểm mối ghép then:
Câu 2. Trong các loại then bằng sau đây, loại nào truyền được lực dọc trục:
Câu 3. Then lắp căng có mặt làm việc là:
Câu 4. Trong then lắp căng, yêu cầu đối với rãnh then trên mayơ:
Câu 5. Trong then lắp căng có thể truyền được:
Câu 6. Mối ghép then hoa là mối ghép:
Câu 7. Cho mối ghép then hoa ký hiệu 5x22x28.
Câu 8. Cho mối ghép then hoa ký hiệu 5x22x28.
Câu 9. Ưu điểm mối ghép then hoa:
Câu 10. Nhược điểm của mối ghép then hoa:
Câu 11. Các profile của răng mối ghép then hoa thông dụng nhất là:
Câu 12. Các phương pháp định tâm mối ghép then hoa:
Câu 13. Trong mối ghép then hoa, để đạt độ đồng tâm cao trong mối ghép, ta dùng kiểu lắp định tâm theo:
Câu 14. Trong mối ghép then hoa, để truyền mômen xoắn lớn nhưng không đòi độ đồng tâm cao, ta dùng kiểu lắp định tâm theo:
Câu 15. Trong mối ghép then hoa, nếu lỗ mayơ nhiệt luyện, ta dùng phương pháp định tâm theo:
Câu 16. Trong mối ghép then hoa, nếu lỗ mayơ không nhiệt luyện, ta dùng phương pháp định tâm theo:
Câu 17. Trục định hình được sử dụng nhằm khắc phục các nhược điểm gì của mối ghép then & then hoa?
Câu 18. Ren được hình thành trên cơ sở đường xoắm ốc:
Câu 19. Ưu điểm mối ghép ren:
Câu 20. Nhược điểm mối ghép ren là tạo ứng suất tại chân ren, vấn đề này làm:
Câu 21. Mục đích việc sử dụng ren hình côn nhằm:
Câu 22. Ren phải là ren:
Câu 23. Ren trái là ren:

đáp án Trắc nghiệm chi tiết máy đề số 2 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 13D
Câu 2CCâu 14C
Câu 3DCâu 15A
Câu 4DCâu 16B
Câu 5DCâu 17D
Câu 6DCâu 18A
Câu 7ACâu 19B
Câu 8BCâu 20B
Câu 9CCâu 21C
Câu 10BCâu 22C
Câu 11ACâu 23A
Câu 12D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X