Trục định hình được sử dụng nhằm khắc phục các nhược điểm gì của mối ghép then

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trục định hình được sử dụng nhằm khắc phục các nhược điểm gì của mối ghép then & then hoa?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất

X