Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 76 (có đáp án)

Đề trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng số 76 giúp bạn ôn tập trước khi bước vào kì kiểm tra sát hạch

Câu 1. Kiểm tra công trình hàng hải có những hình thức nào sau đây?
Câu 2. Kiểm tra định kỳ công trình hàng hải được thực hiện khi nào?
Câu 3. Khi công trình hàng hải bị hư hỏng hoặc xuống cấp ở một số bộ phận, cần phải tiến hành cấp bảo trì nào?
Câu 4. Trách nhiệm lập quy trình bảo trì hàng hải thuộc về tổ chức nào?
Câu 5. Khi công trình hàng hải hết tuổi thọ thiết kế, cơ quan quản lý công trình phải thực hiện các công việc nào sau đây?
Câu 6. Khi phát hiện công trình hàng hải không bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng, Cơ quan quản lý công trình phải thực hiện các việc nào sau đây:
Câu 7. Quan trắc công trình bến dạng cầu tàu liền bờ trong thi công bao gồm các nội dung nào trong các trường hợp dưới đây?
Câu 8. Quan trắc công trình bến dạng cầu tàu liền bờ trong khai thác bao gồm các nội dung nào trong các trường hợp dưới đây?
Câu 9. Quan trắc công trình bến dạng tường cừ trong thi công bao gồm các nội dung nào phù hợp trong các trường hợp dưới đây?
Câu 10. Quan trắc đê chắn sóng trọng lực thùng chìm trong thi công bao gồm các nội dung nào phù hợp trong các trường hợp dưới đây?
Câu 11. Khi kiểm tra nghiệm thu kích thước hình học của nền đường sau thi công, sai số cho phép về độ dốc ngang và độ dốc siêu cao của đường cấp I, II, III là bao nhiêu.
Câu 12. Khi kiểm tra nghiệm thu kích thước hình học của nền đường sau thi công, sai số cho phép về độ dốc ngang và độ dốc siêu cao của đường cấp IV, V, VI là bao nhiêu.
Câu 13. Khi kiểm tra nghiệm thu kích thước hình học của nền đường sau thi công, sai số cho phép về độ dốc ngang và độ dốc siêu cao là bao nhiêu.
Câu 14. Khi kiểm tra nghiệm thu kích thước hình học của nền đường sau thi công, sai số cho phép của vị trí trục tim tuyến đường là bao nhiêu.
Câu 15. Khi kiểm tra nghiệm thu kích thước hình học của nền đường sau thi công, sai số cho phép về cao độ tại trục tim tuyến của nền đường đắp không phải bằng đá là bao nhiêu.
Câu 16. Trong phạm vi nền đường từ đáy kết cấu áo đường xuống 30cm, vật liệu đắp nền cho đường cao tốc, đường cấp I, cấp II phải có sức chịu tải CBR ở độ chặt yêu cầu tối thiểu là bao nhiều.
Câu 17. Trong phạm vi nền đường từ đáy kết cấu áo đường xuống 30cm, vật liệu đắp nền cho đường cấp III, cấp IV có sử dụng mặt đường cấp cao A1 phải có sức chịu tải CBR ở độ chặt yêu cầu tối thiểu là bao nhiều.
Câu 18. Khe hở tối đa cho phép dưới thước 3 m khi nghiệm thu độ bằng phẳng của lớp móng trên cấp phối đá dăm là bao nhiêu:
Câu 19. Khe hở tối đa cho phép dưới thước 3 m khi nghiệm thu độ bằng phẳng của lớp móng dưới cấp phối đá dăm là bao nhiêu:
Câu 20. Sai số cho phép về độ dốc ngang của lớp móng trên cấp phối đá dăm được quy định bằng bao nhiêu
Câu 21. Sai số cho phép về chiều dày của lớp móng trên cấp phối đá dăm được quy định bằng bao nhiêu
Câu 22. Sai số cho phép về chiều rộng của lớp móng trên cấp phối đá dăm được quy định bằng bao nhiêu
Câu 23. Giới hạn dẻo và giới hạn chảy của cấp phối thiên nhiên được tiến hành thí nghiệm với phần vật liệu lọt sàng nào dưới đây:
Câu 24. Sai số về chiều rộng của lớp cấp phối thiên nhiên khi làm lớp mặt đường ô tô được quy định như thế nào.
Câu 25. Chỉ tiêu nào dưới đây thông thường không được sử dụng để đánh giá chất lượng của lớp móng cấp phối gia cố xi măng

đáp án Trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đề số 76 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14A
Câu 2BCâu 15C
Câu 3CCâu 16C
Câu 4ACâu 17B
Câu 5DCâu 18B
Câu 6DCâu 19D
Câu 7CCâu 20B
Câu 8DCâu 21B
Câu 9DCâu 22D
Câu 10CCâu 23C
Câu 11BCâu 24C
Câu 12DCâu 25B
Câu 13D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X