Nhược điểm mối ghép ren là tạo ứng suất tại chân ren, vấn đề này làm:

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhược điểm mối ghép ren là tạo ứng suất tại chân ren, vấn đề này làm:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất

X