Trong các loại then bằng sau đây, loại nào truyền được lực dọc trục:

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong các loại then bằng sau đây, loại nào truyền được lực dọc trục:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất

X