Trắc nghiệm bài Tôi yêu em

Đề trắc nghiệm Tôi yêu em gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn lại và củng cố các kiến thức đã học về bài thơ Tôi yêu em của tác giả Pu-skin.

Câu 1. Nhà thơ A.X.Pu-skin là người nước nào?
Câu 2. Bài thơ "Tôi yêu em" ra đời trong hoàn cảnh nào?
Câu 3. Mâu thuẫn giữa lí trí và tình cảm đã bộc lộ điều gì trong lòng nhân vật trữ tình?
Câu 4. Cái hay, sự hấp dẫn của bài thơ "Tôi yêu em" là ở chỗ ?
Câu 5. Nhà thơ A.X.Pu-skin được mệnh danh là:
Câu 6. Nội dung các sáng tác của A.X.Pu-skin thể hiện điều gì?
Câu 7. Mâu thuẫn trong con người nhân vật trữ tình thể hiện điều gì ở nhân vật trữ tình trong bài thơ "Tôi yêu em" của Pu-skin?
Câu 8. Điệp khúc "Tôi (đã) yêu em" được nhắc lại mấy lần trong bài thơ "Tôi yêu em" của Pu-skin?
Câu 9. Nhận xét nào khái quát được nguồn gốc cảm hứng trong thơ Pu-skin?
Câu 10. Trong bốn câu thơ đầu bài "Tôi yêu em" của Pu-skin, ngoài tình yêu, nhân vật trữ tình còn thể hiện tình cảm nào khác?
Câu 11. Những từ "có thể, chưa hẳn" trong hai câu đầu (bản dịch nghĩa) bài "Tôi yêu em" của Pu-skin biểu thị điều gì?
Câu 12. Từ "khi" được lặp lại 2 lần (trong bản dịch nghĩa bài thơ "Tôi yêu em") diễn tả điều gì ở nhân vật trữ tình?
Câu 13. Nội dung của bốn câu thơ đầu bài "Tôi yêu em" của Pu-skin là:
Câu 14. Tình cảm của nhân vật "em" được hé mở trong bốn câu thơ đầu bài "Tôi yêu em" của Pu-skin qua những từ nào ở bản dịch nghĩa?
Câu 15. Quan niệm tình yêu nào phù hợp nhất được thể hiện trong bài thơ "Tôi yêu em" của Pu-skin?
Câu 16. Hai câu kết tác giả muốn nói điều gì ?"Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắmCầu em được người tình như tôi đã yêu em."
Câu 17. Từ "lúc, khi" được Pu-skin sử dụng trong câu thứ 6 bài "Tôi yêu em" diễn tả điều gì ở nhân vật trữ tình?
Câu 18. Nội dung của bốn dòng thơ đầu trong bài "Tôi yêu em" là gì?
Câu 19. Mâu thuẫn trong con người nhân vật trữ tình ở 4 câu thơ đầu (ở bài thơ "Tôi yêu em") thể hiện điều gì ở anh ta?
Câu 20. Bốn câu thơ đầu bài "Tôi yêu em" của Pu-skin nói về mâu thuẫn nào trong con người nhân vật trữ tình?

đáp án Trắc nghiệm bài Tôi yêu em

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 11A
Câu 2BCâu 12A
Câu 3BCâu 13D
Câu 4DCâu 14B
Câu 5CCâu 15C
Câu 6BCâu 16C
Câu 7DCâu 17B
Câu 8DCâu 18B
Câu 9BCâu 19B
Câu 10CCâu 20B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X