Trắc nghiệm bài Chiều xuân

Bộ đề trắc nghiệm Chiều xuân gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn lại và củng cố các kiến thức đã học về bài thơ Chiều xuân của Anh Thơ.

Câu 1. Bài thơ "Chiều xuân" là của tác giả nào?
Câu 2. Anh Thơ tìm đến thơ ca nhằm mục đích gì?
Câu 3. Cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Anh Thơ được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật". Đó là giải thưởng hết sức cao quý. Hãy cho biết bà nhận nó vào năm nào?
Câu 4. Những bài thơ của Anh Thơ có đặc điểm gì nổi bật?
Câu 5. Thủ pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng hiệu quả trong bài thơ "Chiều xuân" là gì?
Câu 6. Bài "Chiều xuân" rút từ tập thơ nào của Anh Thơ?
Câu 7. Sở trường của Anh Thơ trong sáng tác là gì?
Câu 8. Bức tranh chiều xuân qua ngòi bút của tác giả hiện lên như thế nào?
Câu 9. Hai câu nào trong bài miêu tả cảnh xuân chỉ có ở miền Bắc mà không có ở đâu khác trên lãnh thổ nước ta?
Câu 10. Nhận định nào sau đây đúng với bài thơ "Chiều xuân" của Anh Thơ?

đáp án Trắc nghiệm bài Chiều xuân

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2DCâu 7D
Câu 3ACâu 8A
Câu 4DCâu 9A
Câu 5BCâu 10C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X