Giải bài 5 trang 90 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 5 trang 90 sách giáo khoa Sinh học 11 : Trình bày vai trò của gan trong điều hòa nồng độ glucôzơ máu.

Đề bài:

Trình bày vai trò của gan trong điều hòa nồng độ glucôzơ máu.

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 90 sgk Sinh học lớp 11

      Sau bữa ăn, nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên, kích thích tế bào ß tụy tiết ra hoocmôn insulin. Insulin có tác dụng chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan, đồng thời làm cho các tế bào tăng nhận sử dụng gulocôzơ. Do vậy, nồng độ glucôzơ trong máu giảm xuống và duy trì ở nồng độ ổn định.

      Xa bữa ăn nồng độ glucôzơ trong máu giảm xuống, kích thích tế bào a tụy tiết ra hoocmôn glucagôn. Glucagôn có tác dụng chuyển glicôgen có ở trong gan thành glucôzơ. Glucôzơ từ gan vào máu, làm cho nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên và duy trì ở nồng độ ổn định.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 5 trang 90 SGK Sinh học 11 để xem ở dưới đây
Tải về
01/09/2018    06:27 AM
01/09/2018    06:27 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu