Câu 6 trang 90 SGK Sinh học 11

Trả lời câu 6 trang 90 SGK Sinh học 11: Hệ đệm phổi, thận duy trì pH máu bằng cách nào?

Giải câu 6 trang 90 SGK Sinh học 11 giúp bạn trả lời câu hỏi trang 90 sách giáo khoa Sinh học 11 tốt và nắm vững các kiến thức Sinh 11 bài 20 về Cân bằng nội môi

>> Xem lại đáp án câu 5 trang 90 SGK Sinh học 11

Đáp án câu 6 trang 90 SGK Sinh học 11

Câu 6 trang 90 SGK Sinh học 11

Hệ đệm phổi, thận duy trì pH máu bằng cách nào?

Lời giải câu 6 trang 90 SGK Sinh học 11: Hệ đệm phổi, thận duy trì pH máu bằng cách nào?

+ Hệ đệm duy trì được pH ổn định do chúng có khả năng lấy đi H+ hoặc OH- khi các ion này xuất hiện trong máu.

+ Phổi tham gia điều hòa pH máu bằng cách thải CO2 (vì khi CO2 tăng lên sẽ làm tăng H+ trong máu làm thay đổi pH máu) .

 + Thận tham gia điều hòa pH nhờ khả năng thải H+ và NH3, tái hấp thụ Na+

» Trên đây là những hướng dẫn chi tiết trả lời câu 6 trang 90 SGK Sinh học 11. Truy cập doctailieu.com để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Chương 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng - SGK Sinh 11 hoặc hướng dẫn soạn Sinh 11 khác.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top