Giải bài 6 trang 90 SGK Sinh học 11.

Trả lời câu 6 trang 90 SGK sinh 11: Hệ đệm phổi, thận duy trì pH máu bằng cách nào?

Đề bài

Hệ đệm phổi, thận duy trì pH máu bằng cách nào?

Lời giải

+ Hệ đệm duy trì được pH ổn định do chúng có khả năng lấy đi H+ hoặc OH- khi các ion này xuất hiện trong máu.

+ Phổi tham gia điều hòa pH máu bằng cách thải CO2 (vì khi CO2 tăng lên sẽ làm tăng H+ trong máu làm thay đổi pH máu) .

 + Thận tham gia điều hòa pH nhờ khả năng thải H+ và NH3, tái hấp thụ Na+

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu