Bài 20: Cân bằng nội môi

Soạn Sinh 11 bài 20 Cân bằng nội môi với phần tóm tắt kiến thức cần nắm và hướng dẫn giải bài tập giúp bạn củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập SGK Sinh học 11.

Kiến thức cần nắm bài 20 Sinh 11: Cân bằng nội môi

1. Khái niệm

Nội môi là môi trường bên trong cơ thể, là môi trường mà tế bào thực hiện quá trình trao đổi chất

Cân bằng nội môi là sự duy trì sự ổn định các điều kiện lí hoá của môi trường trong cơ thể.

2. Ý nghĩa của việc cân bằng nội môi

- Sự ổn định về các điều kiện lí hoá của môi trường trong đảm bảo cho các tế bào, cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường.→ đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.

- Khi điều kiện lí hoá của môi trường bị biến động → không duy trì được sự ổn định  →rối loạn hoạt động của các tế bào hoặc các cơ quan → bệnh lí hoặc tử vong.

Để duy trì được sự ổn định của cơ thể cần các cơ chế duy trì cân bằng nội môi

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 20 về Cân bằng nội môi. Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Lý thuyết Cân bằng nội môi

Lý thuyết Cân bằng nội môi

Tài liệu tổng hợp lý thuyết Sinh 11 bài 20, kiến thức cần nắm về cân bằng nội môi giúp em học tốt môn Sinh lớp 11 phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Câu 5 trang 90 SGK Sinh học 11

Câu 5 trang 90 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu 5 trang 90 SGK Sinh học 11: Trình bày vai trò của gan trong điều hòa nồng độ glucôzơ máu.

Câu 3 trang 90 SGK Sinh học 11

Câu 3 trang 90 SGK Sinh học 11

Giải câu 3 trang 90 SGK Sinh học 11: Tại sao các bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển về bộ phận thực hiện lại đóng vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi?