Giải bài 4 trang 90 SGK Sinh học 11.

Trả lời câu 4 trang 90 SGK sinh 11: Cho biết chức năng của thận trong cân bằng nội môi.

Đề bài

Cho biết chức năng của thận trong cân bằng nội môi.

Lời giải

Chức năng của thận trong cân bằng nội môi: thận điều hòa áp suất thẩm thấu của máu nhờ vào điều hòa lượng nước và nồng độ các chất hòa tan trong máu.

      - Khi áp suất thẩm thấu của máu tăng cao (ăn mặn, mất nhiều mồ hôi,…) thận tăng cường tái hấp thụ nước để trả về máu.

      - Khi áp suất thẩm thấu của máu giảm (uống dư thừa nước) thận tăng thải nước.

      - Thận thải các chất độc đối với cơ thể (urê, crêatin,…).

    Nhờ các hoạt động này, thận giúp duy trì ổn định áp suất thẩm thấu máu, có vai trò quan trọng trong cân bằng nội môi.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 90 SGK Sinh học 11. để xem ở dưới đây
Tải về
01/09/2018    04:18 AM
01/09/2018    04:18 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu