Tại sao cân bằng nội môi có vai trò quan trọng đối với cơ thể?

Trả lời câu 2 trang 90 SGK sinh 11: Tại sao cân bằng nội môi có vai trò quan trọng đối với cơ thể?

Đề bài

Tại sao cân bằng nội môi có vai trò quan trọng đối với cơ thể?

Lời giải

Cân bằng nội môi có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể:

      - Sự ổn định về các điều kiện lí hóa của môi trường trong cơ thể (máu, dịch mô, bạch huyết) đảm bảo cho các tế bào và cơ quan của cơ thể hoạt động bình thường, đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.

      - Khi các điều kiện lí hóa của môi trường trong biến động và không duy trì được ổn định (mất cân bằng nội môi) sẽ gây nên sự thay đổi hoặc rối loạn hoạt động của các tế bào và các cơ quan, gây nên các bệnh, thậm chí gây ra tử vong ở động vật.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Tại sao cân bằng nội môi có vai trò quan trọng đối với cơ thể? để xem ở dưới đây
Tải về
01/09/2018    00:10 AM
01/09/2018    00:10 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu