Bài 3 trang 19 SGK Sinh học 11.

Trả lời câu 3 trang 19 SGK sinh 11: Tác nhân chủ yếu nào điều tiết độ mở của khí khổng?

Đề bài

Tác nhân chủ yếu nào điều tiết độ mở của khí khổng?

Lời giải chi tiết

Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng là hàm lượng nước trong tế bào khí khổng. Vì:

- Khi no nước, vách mỏng của tế bào khí khổng căng phồng làm cho vách dày cong theo, lỗ khí mở ra, hơi nước thoát ra.

-  Khi mất nước, vách mỏng hết căng và vách dày uốn thẳng lại làm lỗ khí đóng lại, hơi nước không thể thoát ra.

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 19 SGK Sinh học 11. để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    02:15 AM
15/08/2018    02:15 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu