Câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Sinh học 11 : Số liệu cho phép khẳng định số lượng khí khổng có vai trò quan trọng trong sự thoát hơi nước của lá cây.

Giải câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Sinh học 11 giúp bạn trả lời câu hỏi thảo luận trang 17 sách giáo khoa Sinh học 11 tốt và nắm vững các kiến thức Sinh 11 bài 3 về Thoát hơi nước.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Sinh học 11

Câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Sinh học 11

Bảng 3. Kết quả thực nghiệm của Garô

Tên cây  Mặt lá
 
Số lượng khí khổng/mm² Thoát hơi nước (mg/24 h)
Cây thược dược (Dahlia variabilis)     Mặt trên 22 500
Mặt dưới 30 600
Cây đoạn (Tilia sp) Mặt trên 0 200
Mặt dưới 60 490
Cây thường xuân (Hedera helix) Mặt trên 0 0
Mặt dưới 80 180
     

Đọc bảng 3 và trả lời các câu hỏi sau:

+ Những số liệu nào trong bảng cho phép khẳng định rằng, số lượng khí khổng có vai trò quan trọng trong sự thoát hơi nước của lá cây?

+ Vì sao mặt trên của lá cây đoạn không có khí khổng nhưng vẫn có sự thoát hơi nước?

- Dựa vào các số liệu trong bảng 3, hình 3.3 và những điều vừa nêu, hãy cho biết những cấu trúc nào tham gia vào quá trình thoát hơi nước ở lá.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Sinh học 11: khí khổng có vai trò quan trọng trong sự thoát hơi nước của lá cây.

+ Số liệu về số lượng khí khổng/mm² ở mặt trên và mặt dưới với cường độ thoát hơi nước mg/24 giờ của mỗi mặt lá: mặt dưới có nhiều khí khổng hơn mặt trên,ở cả ba loài cây cường độ thoát hơn nước của mặt dưới cao hơn mặt trên

+ Mặt trên của cây đoạn không có khí khổng nhưng vẫn có thoát hơi nước chứng thực rằng quá trình thoát hơi nước có thể xảy ra không qua con đường khí khổng. Bởi vì, hơi nước có thể khuếch tán qua lớp biểu bì của lá khi nó chưa bị lớp cutin dày che phủ, gọi là thoát hơi nước qua cutin.

- Cấu trúc tham gia vào quá trình thoát hơi nước ở lá là khí khổng và cutin.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu