Câu hỏi thảo luận trang 21 SGK sinh 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 21 SGK sinh 11: Từ kết quả thí nghiệm được minh họa trên hình 4. 1 có thể rút ra nhận xét gì?

Câu hỏi

Từ kết quả thí nghiệm được minh họa trên hình 4. 1 có thể rút ra nhận xét gì?

đáp án câu hỏi thảo luận 2 trang 21 sgk sinh học lớp 11
 

Lời giải chi tiết

- Thiếu nguyên tố nitơ là một trong các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa sinh trưởng kém (hình 4.1 SGK: chậu ở giữa).

 - Thiếu tất cả các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu (trồng trong nước) cây lúa sinh trưởng rất kém (hình 4.1 SGK: chậu bên phái).

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 21 SGK sinh 11. để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu