Câu hỏi thảo luận 2 trang 54 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 54 sách giáo khoa Sinh lớp 11: Nêu một số biện pháp bảo quản nông phẩm, nông sản

Câu hỏi

Dựa vào kiến thức về hô hấp, mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hãy nêu một số hiện pháp bảo quản nông phẩm.

***

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 54 sgk Sinh học lớp 11

     Dựa vào kiến thức về hô hấp và mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường người ta đã áp dụng các biện pháp bảo quản nhằm ngăn chặn các yếu tố bất lợi cho hoạt động hô hấp cụ thể:

+ Làm giảm lượng nước: phơi khô, sấy khô, ...

+ Làm giảm nhiệt độ: để nông sản nơi thoáng mát, bảo quản trong tủ lạnh kho lạnh, ...

+ Tăng nồng độ CO2 gây ức chế quang hợp: bơm CO2 vào buồng, kho bảo quản, ...

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận 2 trang 54 SGK Sinh học 11 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu