Bài 2 trang 50 SGK Sinh học 11.

Trả lời câu 2 trang 50 SGK sinh 11: Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế?

Đề bài

Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế?

Lời giải

Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô lích lũy được trong 1 ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suối thời gian sinh ưưởng.

Năng suất kinh tế chỉ là một phần của năng suất sinh học chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế như hạt, củ. quả. lá... tùy vào mục đích đối với từng loại cây trồng.


 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 50 SGK Sinh học 11. để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    20:48 PM
18/08/2018    20:48 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu