Bài 3 trang 50 SGK Sinh học 11.

Giải bài 3 trang 50 SGK Sinh học 11. Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển của quang hợp?

Đề bài

Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển của quang hợp?

Lời giải

 Các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua điều khiển quá trình quang hợp:

    -    Tăng diện tích lá (tăng diện tích tiếp nhận ánh sáng): bón phân tưới nước hợp lí, sử dụng kĩ thuật chăm sóc phù hợp cho từng loại cây trồng.

    -    Tăng cường độ quang hợp: cung cấp nước, bón phân, chăm sóc hợp lí tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.

    -    Tăng hệ số kinh tế:

      + Chọn giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế (hạt, củ,…) với tỉ lệ cao.

      + Bón phân hợp lí.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 50 SGK Sinh học 11. để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    22:15 PM
18/08/2018    22:15 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu