Câu hỏi thảo luận trang 48 SGK sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 48 SGK sinh 11: Tại sao tăng diện tích lá làm tăng năng suất cây trồng?

Câu hỏi

Tại sao tăng diện tích lá làm tăng năng suất cây trồng ?

Lời giải

Lá là cơ quan quang hợp. Trong lá có lục lạp với hệ sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đã được hấp thụ đến pha tối cố định CO2 tạo vật chất hữu cơ cho cây. Do vậy, tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn dến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây, tăng năng suất cây trồng.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 48 SGK sinh 11 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu