Bài 1 trang 50 SGK Sinh học 11.

Trả lời câu 1 trang 50 SGK sinh 11: Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất thực vật?

Đề bài

Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất thực vật?

Lời giải

Vì 90 - 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quang hợp.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1 trang 50 SGK Sinh học 11. để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    18:43 PM
18/08/2018    18:43 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu