Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

12

Hướng dẫn làm bài 5: phương trình mũ và phương trình lôgarit

Bài 4 trang 85 sgk giải tích lớp 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 85 SGK Toán giải tích lớp 12 - Giải các phương trình lôgarit

Bài 3 trang 84 sgk giải tích 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 84 SGK Toán giải tích lớp 12

Bài 2 trang 84 SGK giải tích 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 84 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12

Bài 1 trang 84 SGK Giải tích lớp 12

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập 1 trang 84 sách giáo khoa Toán giải tích 12
Back to top