Bài 2 trang 84 SGK giải tích 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 84 sách giáo khoa toán giải tích lớp 12

Đề bài

Giải các phương trình mũ:

Câu hỏi bài 2 trang 84 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

+) Sử dụng các công thức cơ bản của hàm lũy thừa, biến đổi phương trình về các dạng cơ bản sau đó giải phương trình.

+) Đưa phương trình về dạng Hướng dẫn giải bài 2 trang 84 sgk giải tích lớp 12

+) Giải các phương trình bằng phương pháp đổi biến.

+) Khi đổi biến nhớ đặt điều kiện cho biến mới.

+) Giải phương trình tìm biến mới, đối chiếu với điều kiện đã đặt. Sau đó quay lại giải phương trình tìm ẩn x ban đầu.

Đáp án bài 2 trang 84 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 2 trang 84 sgk giải tích lớp 12 phần 1
Đáp án bài 2 trang 84 sgk giải tích lớp 12 phần 2
» Bài tiếp theo: sgk Giải tích 12 - Bài 3 tr 84

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu