Bài 3 trang 84 sgk giải tích 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 84 SGK Toán giải tích lớp 12

Đề bài

Giải các phương trình logarit

Câu hỏi bài 3 trang 84 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài 3 trang 84 sgk giải tích 12

Các bước giải phương trình logarit:

+) Tìm điều kiện xác định.

+) Sử dụng các phương pháp tương ứng để giải phương trình (có các phương pháp: đưa về cùng cơ số, đặt ẩn phụ, mũ hóa….).

+) Giải phương trình để tìm ẩn và so sánh với điều kiện xác định rồi kết luận nghiệm của phương trình.

Bài toán này chủ yếu sử dụng phương pháp đưa về cùng cơ số:
Hướng dẫn giải bài 3 trang 84 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 3 trang 84 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 3 trang 84 sgk giải tích lớp 12 phần 1
Đáp án bài 3 trang 84 sgk giải tích lớp 12 phần 2

» Bài tiếp theo: Bài 4 tr 85 SGK toán 12

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top