Bài 4 trang 85 sgk giải tích lớp 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 85 SGK Toán giải tích lớp 12 - Giải các phương trình lôgarit

Đề bài

Giải các phương trình lôgarit

Câu hỏi bài 4 trang 85 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải

Các bước giải phương trình logarit:

+) Tìm điều kiện xác định.

+) Sử dụng các phương pháp tương ứng để giải phương trình (có các phương pháp: đưa về cùng cơ số, đặt ẩn phụ, mũ hóa….).

+) Giải phương trình để tìm ẩn và so sánh với điều kiện xác định rồi kết luận nghiệm của phương trình.

Bài toán này chủ yếu sử dụng phương pháp đưa về cùng cơ số:
Hướng dẫn giải bài 4 trang 85 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 4 trang 85 sgk giải tích lớp 12

Đáp án câu a bài 4 trang 85 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu b bài 4 trang 85 sgk giải tích lớp 12
Đáp án câu c bài 4 trang 85 sgk giải tích lớp 12
» Xem thêm: Bài 3 trang 84 sgk Giải tích 12

doctailieu.com
Tải về
18/06/2018    14:50 PM
18/06/2018    14:50 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top