Preview Unit 10 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 21/10/2022 - Cập nhật: 08/11/2022 - Tác giả:

Preview Unit 10 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 100-101 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Preview - Unit 10: HOW DO YOU GET TO THE MALL? Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Preview Unit 10 lớp 7 Explore English

A. Listen. Label the places Akemi (A), Bob (B), Clara (C) and Daniel (D) want to go to. Two places are extra. Put an (x) to each extra place.

(Nghe. Gắn nhãn những nơi Akemi (A), Bob (B), Clara (C) và Daniel (D) muốn đến. Hai nơi là phụ. Đánh dấu (x) vào mỗi vị trí thừa.)

Audio 

Answer

movie theater - A

park - x

restaurant - B

supermarket - x

museum - C

conveiences store - D

B. Listen again. Circle the correct answers.

(Nghe lại lần nữa. Khoanh tròn đáp án)

Answer

1. mall

2. art museum

3. supermarket

4. restaurant

C. Talk with a partner. What places in your city do you like to go to?

(Nói chuyện với bạn của mình. Nơi nào trong thành phố mà bạn muốn tham gia?)

Answer

I usually go to supermarket with my mom at every weekend. We like to buy food and fruits

I go to the park everyday after school with my friends. We like to relax and chat here.

Dịch

Tớ thường đến siêu thị với mẹ vào mỗi cuối tuần. Mẹ và tớ thường mua đồ ăn và hoa quả

Tớ đến công viên mỗi ngày sau giờ học với bạn. Chúng tớ muốn thư giãn và nói chuyện ở đây

Xem thêm các bài học khác trong Unit 10 lớp 7 Explore English

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 10 Tiếng Anh 7 Preview. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM