Communication Unit 10 lớp 7 Explore English

Xuất bản: 24/10/2022 - Cập nhật: 08/11/2022 - Tác giả:

Communication Unit 10 lớp 7 Explore English hướng dẫn dịch và trả lời câu hỏi trang 105 sgk tiếng anh 7 Cánh Diều

Cùng Đọc tài liệu trả lời câu hỏi trong nội dung Communication - Unit 10: HOW DO YOU GET TO THE MALL? Với hướng dẫn dịch và giải sgk tiếng Anh 7 Cánh Diều - Explore English dưới đây chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Communication Unit 10 lớp 7 Explore English

Find the places. Work with a partner. Student A: Look at the map below. Student B: Look on page 137. Take turns to ask your partner for directions to each place and lable them on your map. Then compare and check your map.

(Tìm địa điểm. Làm việc cùng đối tác. Học sinh A: Nhìn vào bản đồ bên dưới. Học sinh B: Xem trang 137. Hãy lần lượt hỏi đối tác của bạn chỉ đường đến từng địa điểm và ghi chúng trên bản đồ của bạn. Sau đó so sánh và kiểm tra bản đồ của bạn.)

Communication Unit 10 lớp 7 Explore English trang 105
Communication Unit 10 lớp 7 Explore English trang 137

Answer

How do I get to the mall?

Go down straight North road and turn left on 3rd Avenue. It is on your left.

How do I get to histoy museum?

Go down straight North road and turn left on 4th Avenue. It is on your left and next to Art museum.

How can I get to pizza restaurant?

Go down straight North road and turn left on 4th Avenue. Then, turn left on Bay Road. It is on your right

Dịch

Làm cách nào để đến trung tâm mua sắm?

Đi thẳng xuống đường Bắc và rẽ trái trên Đại lộ 3. Nó ở bên trái của bạn.

Làm cách nào để đến bảo tàng lịch sử?

Đi thẳng xuống đường Bắc và rẽ trái trên Đại lộ 4. Nó ở bên trái của bạn và bên cạnh bảo tàng nghệ thuật.

Làm thế nào đến nhà hàng pizza?

Đi thẳng xuống đường Bắc và rẽ trái trên Đại lộ 4. Sau đó, rẽ trái trên Đường Bay. Nó ở bên phải của bạn

Xem thêm các bài học khác trong Unit 10 lớp 7 Explore English

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập Unit 10 Tiếng Anh 7 Communication. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM