Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là CO32- + 2H+ → CO2 + H2O?

Phương trình ion rút gọn CO32- + 2H+ → CO2 + H2O là phương trình của phản ứng Na2CO3 + 2HNO3 → 2NaNO3 + CO2 + H2O.

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là CO32- + 2H+ → CO2 + H2O?

A. CaCO₃ + 2HCl \(\rightarrow \) CaCl₂ + CO₂ + H₂O.

B. Na₂CO₃ + 2HNO₃ \(\rightarrow \) 2NaNO₃ + CO₂ + H₂O.

C. NaHCO₃ + NaHSO₄ \(\rightarrow \) Na₂SO₄ + CO₂ + H₂O.

D. K₂CO₃ + 2CH₃COOH \(\rightarrow \) 2CH₃COOK + CO₂ + H₂O

Đáp án: B. Na₂CO₃ + 2HNO₃ \(\rightarrow \) 2NaNO₃ + CO₂ + H₂O.

Phản ứng có phương trình ion rút gọn là \({CO_3}^{2-} + 2H^+ \rightarrow \) \(CO_2 + H_2O\) là phản ứng Na₂CO₃ + 2HNO₃ \(\rightarrow \) 2NaNO₃ + CO₂ + H₂O.

Giải thích

Phương trình ion rút gọn của các phản ứng trên là

A. \(CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow \) \( Ca^{2+} + CO_2 + H_2O\)

B. \({CO_3}^{2-} + 2H^+ \rightarrow \) \(CO_2 + H_2O\)

C. \({HCO_3}^- + H^+ \rightarrow \) \(CO_2 + H_2O\)

D. \({CO_3}^{2-} + 2CH_3COOH \rightarrow \) \(2{CH_3COO}^- + CO_2 + H_2O\)

Câu hỏi liên quan

1. Kim loại nào trong số các kim loại: Al, Fe, Ag, Cu có tính khử yếu nhất?

A. Al.

B. Fe.

C. Cu.

D. Ag.

Đáp án: D. Ag.

Trong số các kim loại Al, Fe, Ag, Cu kim loại có tính khử yếu nhất là Ag.

2. Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn: H++OH−→H₂O ?

A. KOH + HNO₃ → KNO₃ + H₂O.

B. Cu(OH)₂ + H₂SO₄ → CuSO₄ + 2H₂O.

C. KHCO₃ + KOH → K2CO₃ + H₂O.

D. Cu(OH)₂ + 2HNO₃ → Cu(NO₃)₂ + 2H₂O.

Đáp án: A.  KOH + HNO₃ → KNO₃ + H₂O.

Phản ứng hóa học có phương trình ion rút gọn: H++OH−→H₂O là KOH + HNO₃ → KNO₃ + H₂O

Xem giải thích đáp án câu 2Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn: H++OH−→H₂O

Trên đây đáp án cho câu hỏi Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là CO32- + 2H+ → CO2 + H2O ? và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ doctailieu.com@gmail.com để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM